Početna   STRUČNI SARADNICI

STRUČNI SARADNICI

Vrtić Kornjačica je obezbedio i tim stručnih saradnika. U dogovoru sa roditeljima Dr. Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije, odgovara na pitanja i teme koje se tiču roditeljstva.

Naš logoped Jelena Nedeljković jednom u tri meseca pravi snimak grupe dece od uzrasta od godinu i po do šest godina.U dogovoru sa roditeljima rad sa logopedom je organizovan tri puta nedeljno u prostorijama vrtića, za ono dete za koje je neophodan rad sa logopedom.