Početna   O nama

O nama

Vrtić “Kornjačica” je osnovan 1. septembra 2011.godine. Nalazimo se na adresi Begejska 2a na Konjarniku. Prostiremo se na 350 m2 i imamo svoje dvorište. Pored toga, deci je na raspolaganju i veliko igralište koje se nalazi u neposrednoj blizini vrtića.

U okviru vrtića svaka vaspitna grupa radi u posebno opremljenim sobama u kojima provode vreme i gde se realizuje veći deo aktivnosti. Vrtić ima svoju fiskulturnu salu opremljenu svim potrebnim rekvizitima.

U radu sa decom učestvuju pedagog, medicinska sestra-vaspitač i vaspitač (vaspitač dece sa posebnim potrebama). Naši vaspitači imaju iskustva u radu sa decom.

Negujemo individualni pristup prema svakom detetu.

Stvaramo podsticajno okruženje i toplu emocionalnu, pozitivnu atmosferu.

Deci pružamo iste mogućnosti bez obzira na individualne razlike.

Razvijamo oblasti u kome je dete najuspešnije.

Koristimo u radu razne didaktičke materijale.

Naši planovi su kratkoročni, jasno definisani, ali i fleksibilni (IOP).

Organizujemo razne aktivnosti:

 • Muzika i ples
 • Korektivne vezbe, vežbe za opuštanje (joga vežbe)
 • Svet oko nas (matematički pojmovi, jezički pojmovi, geografija…)
 • Kreativne likovne radionice
 • Engleski jezik
 • Tematke radionice (lepo ponašanje, gluma, pevanje, predstave, ponašanje u saobraćaju…)

NOVO U KORNJAČICI

Svaka osoba ima jednaka prava i mogućnosti za napredovanje u našem vrtiću.

Mi stvaramo podsticajnu, inkluzivnu atmosferu i pružamo podršku deci sa posebnim potrebama i nadarenoj deci. Na taj način negujemo empatijski odnos i učimo decu da prihvataju i cene različitost. U skladu sa mogućnostima deteta, uključujemo ih u sve aktivnosti. Koristimo senzorna područja, stimulišemo učenje jednog od drugog deteta.

Pomažemo deci da stečena znanja koriste u novim situacijama i da ih povezuju sa životom.

Uvažavamo mišljenja i predloge.

Usmereni smo ka potencijalima dece a naš prioritet je najbolji interes deteta.

Principi u radu sa decom sa posebnim potrebama:

 • Uzajamno poštovanje i korektnost
 • Fleksibilnost u radu
 • Komunikacija i dogovaranje
 • Planiranje i realizacija programa
 • Praćenje efekata
 • Procena deteta i izrada IOP-a
 • Saradnja sa roditeljima
 • Mogućnost dodatnih tretmana logopeda i defektologa u dogovoru sa roditeljima