Početna   Vrtić

Vrtić

JASLENA GRUPA

O najmlađima u vrtiću Kornjačica brinu medicinske sestre, vaspitači.U jaslenoj grupi su deca od 12 meseci do treće godine. U okviru jaslene grupe postoje mlađa i starija jaslena grupa.

Mlađa jaslena grupa – Deca od 12 do 20 meseci .

U periodu adaptacije planiraju se aktivnosti koje detetu omogućuju lakši boravak i navikavanje na grupu dece i osoblje. Nega na ovom uzrastu dece ima veliki značaj, jer ono nije u stanju da samostalno uradi osnovne radnje.

Sestre vaspitači brinu o higijeni dece i stvaranju higijenskih navika. U ovom periodu deca uče da se samostalno hrane. Dete stiče nove veštine, prohodavanje, navikavanje na nošu i razvoj precizne motorike. Mlađoj jaslenoj grupi na raspolaganju je zelena soba. Ona je opremljena opremom za decu ovoga uzrasta: topli pod, ogradica, stolica za hranjenje, igračke koje podstiču decu. Jaslena grupa dece ima i svoju sobu za igru, sobu za obroke i sobu za spavanje.

Starija jaslena grupa -Deca od 20 meseci do tri godine.

Deca starijeg jaslenog uzrasta uče da sami formiraju navike lične higijene. Vaspitač radi na stvaranju povoljne socijalno-emotivne klime, posebno negujući individualni kontakt kroz jedinstven uticaj nege i vaspitnog rada i postepeno prerastanje u grupne oblike rada. Deca imaju likovne, motoričke, intelektualne, muzičke i jezičke aktivnosti. U ovom uzrastu velika pažnja se usmerava ka dečijoj samostalnosti. Samostalnom hranjenju i samostalnom sprovođenju higijenskih navika.


MLAĐA VRTIĆKA GRUPA

Deca od tri godine do četiri godine.

O mlađoj vrtićkoj grupi brine vaspitač.

Teme od kojih polazimo nisu dugoročno planirane, a njihovo trajanje zavisiće od dečjeg interesovanja i biće isprepletane sa mnoštvom drugih tema i sadržaja koji budu aktuelni.

Na kraju nedelje roditelji imaju pregled svih aktivnosti za proteklu nedelju, a putem javnih časova moći će da gledaju svoje mališane.

Deci iz ove grupe je namenjena soba za igru (radna soba), opremljena didaktičim materijalom i igračkama za njihov uzrast.


STARIJA VRTIĆKA GRUPA

Deca od četiri do šest godina

O starijoj vrtićkoj grupi brine vaspitač.

Teme od kojih polazimo nisu dugoročno planirane, a njihovo trajanje zavisiće od dečjeg interesovanja i biće isprepletane sa mnoštvom drugih tema i sadržaja koji budu aktuelni.

Na kraju nedelje roditelji imaju pregled svih aktivnosti za proteklu nedelju, a putem javnih časova moći će da gledaju svoje mališane.

Deci iz ove grupe je namenjena soba za igru (radna soba), opremljena didaktičim materijalom i igračkama za njihov uzrast.


STRUČNI SARADNICI

Vrtić Kornjačica je obezbedio i tim stručnih saradnika. U dogovoru sa roditeljima Dr. Vlajko Panović, specijalista medicinske psihologije, odgovara na pitanja i teme koje se tiču roditeljstva.

Naš logoped Jelena Nedeljković jednom u tri meseca pravi snimak grupe dece od uzrasta od godinu i po do šest godina.U dogovoru sa roditeljima rad sa logopedom je organizovan tri puta nedeljno u prostorijama vrtića, za ono dete za koje je neophodan rad sa logopedom.